CSR i Eftertid

Som fotografisk virksomhed har vi en bred berøringsflade med samfundet, der omgiver os. Derfor går en række ansvarsområder hånd i hånd med vores forretning - etisk, socialt og miljømæssigt. Ansvar, som vi tager meget seriøst, og som er rettesnor for, hvordan vi udvikler os. Fordi vores ageren nu og her er så betydningsfuld for vores eftertid.

Du kan læse nærmere om, hvordan vi tager ansvar nedenfor.

Er der noget, der mangler, eller vil du dele et godt råd? Så skriv til os her. Selvom vi ikke besvarer henvendelserne, tager vi stilling til alt, hvad vi modtager - og bruger det aktivt i strategier og tiltag.

Vi tager aktivt stilling til vores affald og vores forbrug

Overordnet har vi for øje at forbruge anderledes og i mindre grad. Derfor tager vi aktivt stilling til, hvilke materialer vi indkøber til vores produktion, hvordan vi anvender dem og ikke mindst, hvor de ender, når vi ikke skal bruge dem længere.

Indkøb

Når vi køber ind til vores produktion og kontor, lader vi os guide af miljømærker og certificeringer. Så sikrer vi, at vi bruger materialer, der skåner miljøet i højeste grad - og at vi støtter andre producenter, der tager aktivt stilling, ligesom vi gør.

Eksempelvis kigger vi efter Svanemærket, når vi handler. Svanemærket findes på produkter, hvor miljøbelastningen reduceres gennem hele livscyklus fra råvarer til produktion, brug og bortskaffelse.

FSC-mærkningen er et andet varemærke, vi kigger efter, når vi handler. Når der sidder et FSC 100 %-mærke på et produkt, betyder det, at alle skovbaserede materialer - eksempelvis træ - i produktet er fra FSC-certificerede skove.

Forbrug og genbrug

Vi monitorerer løbende vores forbrug, så vi hele tiden kan justere og optimere til de mest miljøvenlige og bæredygtige alternativer.

Produktionsmaskiner, fotografisk udstyr og andre eldrevne apparater er altid slukket, når det ikke er i brug. Vi reparerer maskiner og udstyr, når det er muligt. Reparation har altid forrang over indkøb af nyt. Vi tilbyder digitale alternativer til en række af de produkter, vi leverer til skoler. Så kan både vi og vores kunder fravælge print, når det er muligt. Emballage genbruges i videst mulig udstrækning. Eksempelvis bruger vi alt materiale, vi modtager varer i, når vi selv skal sende vores produkter afsted.

Bortskaffelse

Ud over vores arbejde med at reducere mængden af emballageaffald, arbejder vi også med affaldssortering i alle led - fra produktionen til kantine og helt ud til det enkelte skrivebord. Det betyder, at vi stiller nem og transparent affaldssortering til rådighed, så vi sikrer, at hele vores organisation gør effektivt brug af den.

Vi skal være den bedste arbejdsplads og den bedste læreplads

Der er ingen tvivl om, at vi ikke ville nå langt uden vores medarbejdere. Derfor er det en vigtig ambition for os at skabe den bedste arbejdsplads.

Arbejdsmiljø

Vores arbejdsmiljørepæsentant står sammen med vores direktion i spidsen for at udvikle en sikker og tryg arbejdsplads. Vi undersøger vores arbejdsmiljø fast flere gange om året. Både i form af samtaler en-til-en og via anonyme spørgeskemaundersøgelser. Ud over de skemalagte undersøgelser, stiller vi en anonym kommunikationskanal til rådighed året rundt, hvor medarbejderne anonymt kan henvende sig.

Elevpladser

Vi elsker vores elever. De gejst, energi og inspiration, vi finder i dem, kan vi slet ikke undvære. Og vi elsker også at lære fra os. Hvad vores erfaring har givet os af indsigt om kreative såvel som xxx processer, giver vi så gerne videre til den næste generation. Og vi er lige stolte, hver gang vi kan sende elever og praktikanter videre på deres færd med rygsækken fuld af gode oplevelser, praktisk erfaring og kvalifikationer, de kan bruge i videreuddannelser og karriere.

Vi gør det til vores ambition at give en håndsrækning

Vi tager aktivt del i vores samfund. Vi mener nemlig at vi ved at give vores støtte til gode formål nu og her, kan bidrage til at understøtte en bedre fremtid.

  • Vi giver gratis billeder til ukrainske flygtninge i Danmark og håber dermed, at vores lille bidrag, kan give børn en håndsrækning ind i et nyt fællesskab på skolen.

  • Vi støtter årligt Plant Et Træ med 15.000 kr. Vi vil nemlig gerne være med til at give natur - og viden om naturen - videre til den næste generation.

 

 

Eftertid A/S

CVR-nummer: 44744716

Roskilde
Industrivej 21 2.sal
4000 Roskilde

Vejle
Andkærvej 18
7100 Vejle